fbpx

coach og terapeut for børn og unge
– og deres forældre

Støt dit barn i at finde sin egen stemme og plads i verden

Coaching af børn og unge

Jeg er uddannet i metoder som systemisk opstilling, cool kids og mønsterbrydning. Effektive og efterprøvede redskaber, som jeg kombinerer alt efter, hvilke udfordringer dit barn oplever.

Terapiforløb for familier

Ofte har barnet gavn af at høre en forælders oplevelse af, hvad der er svært i familien. Derfor anbefaler jeg ofte at en eller flere medlemmer af familien deltager i barnets terapisessioner. 

En effektiv metode

Systemisk opstilling

En af de metoder, jeg anvender, er systemisk opstilling. Det  er en meget mild og virkningsfuld behandlingsmetode til fx angst, stress og depression hos både børn og voksne. I systemisk opstilling flytter man problematikken uden for sig selv. Herved bliver det lettere at se, hvilke mønstre og forviklinger, der er i spil.

Metoden systemisk opstilling er vokset ud af familieopstilling, som i 1980’er blev udviklet af den tyske filosof og psykoterapeut Bert Hellinger, som opdagede, at psykiske problemer ofte går igen gennem relationer i de samme familier. Systemisk opstilling er en effektiv metode til at løsne op for de underlæggende dynamikker, som ubevidst påvirker klientens tanker, handlinger og følelser.

I min terapi kombinerer jeg systemisk opstilling med andre metoder som for eksempel kognitiv adfærdsterapi.

Læs mere om systemisk opstilling hos ISFO

 

Depression

Angst

Stress

Lavt selvværd

;

Gruppeforløb

Jeg laver gruppeforløb for unge mellem 13 og 16 år. Emnerne er typisk relateret til angst eller lavt selvværd.  

 

;

Terapi for børn og unge

 Jeg arbejder med en række efterprøvede redskaber, som jeg kombinerer alt efter, hvilke udfordringer dit barn oplever. Læs om terapi og coaching for børn og unge her

Læs seneste indlæg i bloggen

 

Klientudtalelser

“Jeg var deværre kommet ud i et misbrug, som startede med hash og lidt kokain til festlige lejligheder. Det så jeg ikke som det store problem, da jeg havde styr på det. Desværre begyndte det at gå ud over min uddannelse og mit forhold til min kæreste. Mine forældre var bekymrede, og jeg indvilligede i at opsøge Julie. Jeg har været der 5 gange. Jeg har styr på mig selv igen, kan overskue mit studie, og mit forhold til kæresten er blevet meget bedre. “

Mads 22 år

“Julie hjalp mig til at turde åbne op og tale om de negative omstændigheder, jeg på det tidspunkt var fanget i. Det var bestemte hændelser i mit liv, der igennem en årrække var blevet en stor byrde at bære på, og jeg havde svært ved at se lyst på fremtiden. Ved Julies samtaler fandt jeg en person, jeg kunne have tillid til. Hun stillede de rigtige spørgsmål og benyttede de rigtige metoder tilpasset mig.”

Amanda, 16 år

“Vi valgte at tage kontakt til Julie, da vores datter havde svært ved at sige fra og stå fast i forhold til venner i skolen. Hun var angst for at gøre noget forkert dels hjemme og i skolen og havde hele tiden brug for at blive bekræftet i, at det hun gjorde var helt i orden. Som mor tog jeg kontakt til Julie for at få hjælp til at dels at forstå og dels at kunne hjælpe min datter i de udfordringer hun stod med. Det har været en kæmpe hjælp for os som familie at være i et forløb med Julie og mange ting er blevet meget lettere – både for vores datter og for os som forældre.”

Mor til datter på 11 år

Om mig

Jeg er certificeret coach i mønsterbrydning og er derudover certificeret systemisk opstiller. Uddannelser, som har ændret mit liv – både privat og professionelt.

Jeg har arbejdet som folkeskolelærer i 14 år, og inden jeg fik min egen virksomhed, arbejdede jeg 3 år på en skole som børn-og ungecoach, hvor jeg samarbejdede med psykolog, ledelse, lærerene og forældre om børnenes trivsel . Derudover var en del af mit  arbejde at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen ved kollegial supervision og sparring.