fbpx

Som særligt sensitiv reagerer du mere følsomt på alt, hvad du oplever – både det svære og det gode. Derfor kan du hurtigere føle dig overvældet af indtryk og miste balancen. Jeg tilbyder terapi for sensitive voksne. Her kan du læse lidt om min tilgang.

Som særligt sensitiv har du ofte et rigt indre liv, udpræget indlevelsesevne, dybe refleksioner og en stærk retfærdighedssans. Trækket går i arv, så typisk er en eller flere i din nære familie også særligt sensitive. Hos mig vil du få indsigt i og redskaber til, hvordan du vender dine frustrationer og ked-af-det-hed over ikke at blive forstået til en indre styrke og ro, som vil give dig en følelse af at stå ved dig selv og ikke være afhængig af dine omgivelsers reaktioner på din følsomhed. Du vil få en oplevelse af, at det der lige nu føles som en begrænsning, vil ændre sig til at være en power, der vil åbne op for en ny måde at være i verden på.

Terapi for sensitive voksne
Mange mennesker, som er særlig sensitive kan igennem en hel barndom/ungdom have en grundfølelse af ikke at blive set, mødt eller anerkendt for den person, de inders inde er. Metoden “systemisk opstilling” er et meget virkningsfuld redskab til netop at slippe ubehagelige oplevelser, hvor du ikke er blevet rummet, og hvor du i stedet har anvendt strategier for at bevise overfor andre, at du er god nok.

Min erfaring med metoden er, at mine klienter, der er særlig sensitive tager et hurtigere skridt fremad, fordi metoden gør, at vi hurtigere finder ind til, hvad der er den primære årsag til de negative tanker om os selv, som fylder meget af vores hverdag.

Læs mere om særligt sensitive hos Psykiatri Fonden her.

Læs om mine priser og behandlingstilbud her