Familieterapi – for børn og forældre 

Hvorfor familieterapi? Fordi alle mennesker påvirkes af de systemer, vi indgår i. Og ofte er terapi for børn, unge og voksne bare mere effektivt, hvis vi tager hele systemet – altså familien – med. 

Jeg bliver ofte kontaktet af forældre, der virkelig har forsøgt ALT for at hjælpe og løse de udfordringer deres barn eller teenager står med. Og mange oplever pludselig at stå i en situation, hvor alle i familien bliver påvirket negativt af barnets reaktionsmønster. Og intet af det, forældrene gør, ser ud til at virke. Èt af mine kerneområder er familieterapi, hvor fokus ikke kun er på barnet eller den unge. I stedet ser vi på alle de systemer, barnet færdes i som et samlet hele. Og når først problemet gribes rigtigt an, er det min erfaring, at selv små justeringer kan gøre en stor forskel.

FAQ om Familieterapi

Q: Familieterapi hvad er det?

A: Familieterapi er en terapiform, der fokuserer på familien som et system, der påvirker individet. Terapeuten forsøger ikke at finde årsager men hjælper i stedet familien med at forstå relationer i “familiesystemet”. Familieterapi anvender ofte systemisk opstilling til at kortlægge relationerne.

Q: Hvorfor familieterapi?

A: I 1970’erne udviklede Bert Hellinger metoden familieopstilling, som er en særlig form for terapi, der afdækker dysfunktioner og underliggende dynamikker i familiesystemet. Terapiformen har siden vist sig at være en yderst effektiv og skånsom metode til at genetablere harmoniske familiedynamikker.

Q: Hvem går i familieterapi?

A: Alle familier kan have brug for hjælp fra en 3. part i ny og næ. Ofte er der tale om familier, der oplever mistrivsel, angst eller depression hos et barn i familien. Der kan også være tale om familier, der oplever for mange konflikter i hverdagen.

Q: Hvad kan familieterapi hjælpe med?

A: Familieterapi kan hjælpe med at genskabe den gensidige tillid og respekt i familien. Det kan også være en effektiv metode til at håndtere konflikter mellem søskende i sammenbragte familier, eller uenigheder om opdragelse mellem mor og far.

Hvorfor trivedes mit barn ikke?

Mange børn og unge har ikke kun én, men to familier at forholde sig til. For skolen og kammeraterne fylder næsten lige så meget som familien i mange børns liv.  Derfor er det vigtigt, at familieterapeuten kigger ind i alle systemerne for at finde årsag og løsning på de udfordringer, der måtte være. Derfor er det også vigtigt, at én eller begge forældre er med i forløbet, således at de formår at kigge indad og med kærlige øjne ser på dem selv, især i de situationer, der går i hårdknude.

Alle forældre har et ønske om, at deres børn trives, bruger deres evner, passer deres skole, har gode kammerater. Og generelt bare er empatiske og omsorgsfulde mennesker.

Men ALT dette kan være svært for børnene at leve op til. Og der kan være mange årsager til at børn ikke trives. Jeg oplever ofte, at dårlige oplevelser i skolen er svære for barnet at slippe. De finder en måde “ at overleve” på, så de er fri for at mærke det, som er den egentlige årsag til, at de har det svært.

Overlevelsesstrategier kan være fint. Men ikke hvis det foregår over en længere periode, og slet ikke, hvis barnets måde ”at overleve på” får en karakter, som er er langt fra den, de inderst inde er.

Overlevelsesstrategier og familieterapi

Overlevelsesstrategier kan eksempelvis være at være meget ”hård”, hvor barnet signalerer, at ”ingen skal få mig ned med nakken”. Det kan også være, at barnet har haft en oplevelse af at være blevet udelukket fra fællesskabet, og bruger alle sine ressourcer i skolen på ”at være som de andre”. Udadtil lader de som om, at ”alt er fint”. Men inderst inde er de rædselsslagne for at blive udelukket for fællesskabet endnu engang. Er du særligt sårbar, kan disse overlevelsesstrategier udvikle sig til et meget lavt selvværd, angstlignende symptomer, eller noget helt tredje.

Min erfaring er, at når barnet i en længere periode har benyttet sig af forskellige uhensigtsmæssige overlevelsesstrategier, er det afgørende for barnet at få coaching af en person både forældre og barnet har tillid til, netop for at få de nødvendige redskaber til at barnet ser og mærker sine ressourcer, får genoprettet sit selvværd, og få guidning ind i at takle vanskelige situationer i hverdagen.

Min erfaring er, at barnet kan have svært ved at fortælle hjemme, hvorfor de har det svært. De er ofte drænet, når de kommer hjem, fordi de har brugt så meget energi på ”at overleve” i stedet for at være dem selv. Derfor ender samtalerne med mor og far tit i konflikter eller at barnet bare ”Lukker ned”.

Alle forældre ønsker det bedste for deres børn

Stort set alle familier har eller har haft udfordringer, hvor familieterapi eller rådgivning ville være den bedste løsning. Men vi har en tendens til at feje familieproblemer ind under gulvtæppet. Udfordringen er bare, at jo længere tid, man venter, jo større vokser problemerne.

Min erfaring er, at når én eller begge forældre kommer med til den første familiesession, har barnet stor modstand på at skulle sidde overfor en fremmed familieterapeut og tale om det, der er svært. Men ret hurtigt via de rigtige teknikker viser barnet sin sårbarhed og mærker en glæde og en lettelse over, at mor eller far også har modet til at gå med i familieterapi.

Barnet får en oplevelse af, at ” det er ikke mig, der er problemet”, men at der derimod er nogle ubalancer i de systemer, de færdes i.

Ved familieterapi får forældrene også altid nye indsigter, og en større forståelse af, hvorfor barnet reagerer, som det gør. Som familieterapeut ser jeg, at det skaber en meget stor værdi for både barn og forælder at være fælles om det, der at svært, men også rørende og stærkt at høre hinanden tale frit og få nye indsigter sammen. Derudover er det også en stærk og bekræftende oplevelse for forældrene at være vidner til, at barnet genopdager sine ressourcer og får et stærkere selvværd.

Familieterapi baseret på systemisk opstilling

En af de metoder, jeg anvender, er systemisk opstilling. Det er en meget mild og virkningsfuld behandlingsmetode til fx angst og stress – men også til familieterapi. Metoden er netop vokset ud af familieopstilling, som blev udviklet i 1980’erne i Tyskland af Bert Hellinger. Han opdagede, at psykiske problemer ofte går igen gennem relationer i de samme familier på grund af uhensigtsmæssige dynamikker, som ubevidst påvirker vores tanker, handlinger og følelser. Derfor handler systemisk opstilling og familieopstilling om at flytte problematikken ud fra individet og i stedet se på relationer og dynamikker.

Ofte oplever jeg, at netop denne tilgang giver et barn eller et ungt menneske en helt ny ramme at forstå deres problemer i. Og når de hører mor og far fortælle, hvordan de oplever situationen, giver det et helt nyt perspektiv på deres udfordringer – og den anden vej omkring.

Feriestemning i hverdagen

De fleste familier, der kommer hos mig, ønsker, at familien skal være der, hvor man lader op og får det bedste frem i hinanden. Det er et ærligt og smukt ønske. Men ofte ser virkeligheden bare ikke sådan ud. Men med familieterapi kan man komme en del nærmere.

Jeg hører meget ofte familier berette om, at der ingen problemer er, når de er ude at rejse. Så sørger alle for, at der er en god energi, søskende hygger sig sammen, og alle byder ind til fællesskabet. Men ligeså snart familie træder ind over dørtrinnet derhjemme, begynder børn og forældre at skændes.

Feriesituationen er et meget godt bevis på, at en familie er et system, hvor alle dele påvirker hinanden. Når familien holder ferie, er der ro på mor og far. De bliver mere nærværende, og det kan børnene mærke. De får lyst til at bidrage til, at det bliver en gode ferie, og så starter en positiv spiral. Modsat – når hverdagen kalder, og mor og far gearer op til arbejde og struktur igen, så starter den negative spiral af oversete følelser, manglende nærvær og stress.

Tid

Det er individuelt, hvor lang tid et forløb varer. Man skal ihvertfald regne med 3-6 gange.

Det er ikke altid begge forældre kan være med til alle sessioner. Og ofte kan enkelte familiemedlemmer have brug for en individuel session. Jeg sammensætter derfor forløbet, så det matcher den enkelte familie.

Læs mere om mine priser og sessioner her

Hvis du er interesseret i at læse mere om fordelene ved familieterapi, kan du fx kigge på disse sites:

Sinenyeng

Terapifordig

Hvis du vil læse mere
3 sandheder om ensomhed
3 sandheder om ensomhed

3 sandheder om ensomhed

Ensomhed er et tilbagevendende tema - for børn, unge og voksne. Derfor er det vigtigt for mig at skrive om! Som coach møder jeg ofte ensomheden hos mine klienter. Jeg har heldigvis en del redskaber jeg bruger til at hjælpe mine klienter ud af ensomheden og med at...

Familieferie
Få en bedre familieferie

Få en bedre familieferie

Familieferie er ikke altid lutter idyl. Ofte er det i ferien, at mange af de underliggende konflikter og problemer i familien kommer op til overfalden. Men sådan behøver det ikke være. Vil du vide hvordan I kan få en bedre familieferie, så læs videre her. Jeg...

Bekymret for mit barn
Er du bekymret for dit barn?

Er du bekymret for dit barn?

Det kan være rigtig svært at nå ind til sit barn, selvom man rigtig gerne vil gøre alt for at hjælpe og guide. Hvis du er bekymret for dit barn, kan coaching måske være løsningen. Jeg har mange års erfaring som coach for børn og unge. Er du bekymret for dit barn?...

GDPR Cookie-samtykke med Real Cookie Banner