fbpx

Følelser som ensomhed og stress grundet hjemmeundervisning præger mange børn og unge lige nu. Som forældre har I en særligt vigtig rolle i denne tid, som blandt andet består i at hjælpe med at sænke ambitionsniveauet og indrage lærerne i jeres bekymringer, hvis jeres barn virker ensomt.

I denne Coronatid bliver det mere tydeligt for nogle børn, om de er én af dem i klassen, der bliver valgt til eller én af dem, der bliver valgt fra både fagligt og socialt blandt klassekammeraterne. Nogle elever vælger at lave skolearbejdet hjemme hos hinanden, og det kan “ramme” hårdt, når andre elever ser det i onlineundervisningen, specielt hvis de selv sidder alene.

Det er hårdt, for der er ingen til at “ gribe” de elever, der føler sig “udenfor” eller er ramt af ensomhed! Lærerne og trivselslærerne sidder derhjemme bag deres skærme, og ved ikke, hvordan deres elever egentlig har det!

Flere børn og unge i min virksomhed fortæller, at lærerne ikke tager ansvaret for, hvem eleverne skal arbejde i grupper med i onlineundervisningen. Nogle lærere glemmer simpelthen, at det ikke er alle, der bliver valgt til, eller som selv tør spørge.  Når de har fået et “Nej” mere end 3 gange, tør de ikke spørge mere. Andre tør slet ikke at spørge deres klassekammerater, om de har lyst til at arbejde sammen, fordi de føler sig usikre i faget og derfor ikke tør vove sig ud i at spørge!

Jeg oplever forældre, der bliver kede af det på deres barns vegne. De begynder at skælde ud på lærerne og de andre klassekammerater, og det er ikke til stor hjælp for barnet, men de gør det, fordi de er magtesløse!

Andre forældre mærker deres barns ensomhed og frustration, og vil gerne kontakte lærerne, men får ofte “ mundkurv” på af barnet, som er bange for, at deres klassekammerater bliver “tvunget” til at være sammen med dem.

 

Gode råd

  • Skru ned for ambitionsniveauet. Du skal som forældre tage ansvaret for at gå ind og selektere i opgaverne. Det vigtigste er, at dit barn får en god oplevelse, at de ikke hver dag føler sig forkerte og utilstrækkelige! Det er langt mere udviklende, at barnet fordyber sig og lærer at koncentrere sig om én opgave i stedet for at blive stressede og kede af det.
  • Hvis barnet har svært ved et fag, så saml op på det, når de vender tilbage til skolen. Barnet bliver ikke bedre af, at I forældre sidder og bliver frustrerede, fordi I egentlig ikke har tid til at hjælpe!
  • Oplever du, at dit barn bliver valgt fra i gruppearbejdet, er det din opgave at ringe til lærerne. Du er den voksne og lærerne har på ingen måde den samme føling med, hvor deres elever er rent trivselsmæssigt bag skærmen!
  • Tag en voksensnak med lærerne eller forældrene i klassen. Der er helt sikkert andre i klassen, der har det præcis på samme måde!

 

Og så et råd til jer forældre

  • Forældre I SKAL skiftes til at have mig-tid hver dag, for at få kræfterne til at støtte familien i denne tid. Køb nogen flere frysepizzaer eller lav en rugbrødsmad til aftensmad. Børnene elsker det!