fbpx
Angstsymptomer hos børn og voksne

De mest almindelige fysiske angstsymptomer er vejrtrækningsbesvær, spændinger og smerter i brystet, svimmelhed, hjertebanken, muskelsmerter, hovedpine, rystende hænder, svedudbrud, mundtørhed, uklart syn, synkebesvær, halsen ’snører’ sig sammen, kvalme, uro i maven.‍

Op mod 10% af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv behov for hjælp på grund af angst.

Ofte er det, der fylder mest, hvis man har angstsymptomer, angsten for angsten og de fysiske symptomer, der følger med.‍ Angsten kan vise sig i forskellige former: Panikangst, fobier, generaliseret ansat eller social angst.

Op mod 10% af os har på et eller andet tidspunkt i vores liv behov for hjælp på grund af angst.

Angstsymptomer kan være forskellige og meget ubehagelige, men de er ikke farlige. Det er vigtigt ikke at gå alene med de mørke tanker, specielt hvis der opstår håbløshed og tanker om døden. Det er vigtigt at søge hjælp, så livet igen kan leves.

Familiedynamikker
Vi bliver formet efter, hvilken dynamik, der er i vores familie – efter smerten, normerne og traumerne i familien. I vores dagligdag kommer de til udtryk i form af uhensigtsmæssige mønstre, som ikke har noget at gøre med, hvem vi er inderst inde, men som er strategier, vi har tillært for at overleve svære situationer igennem livet. Det er blandt andet disse dynamikker, jeg afdækker i mine sessioner med en klient.

Vi bliver formet efter, hvilken dynamik, der er i vores familie – efter smerten, normerne og traumerne i familien.

Mine samtaler med klienter, der lider af angst, bygger primært på kognitiv adfærdsterapi og behandling ud fra systemisk opstilling.

Kognitiv adfærdsterapi
I kognitiv adfærdsterapi arbejder man med at mestre sine angsttanker og bryde angstcirklen. Den kognitive adfærdsterapi kan ikke stå alene, vi skal have mere fokus på kroppen, da det er kroppen, der husker de oplevelser eller traumer, der er årsag til angsten.

Opstillingsmetoden
Opstilling  er en meget mild og virkningsfuld behandlingsmetode, da man så at sige flytter problematikken uden for sig selv. Herved bliver det lettere at se, hvilke mønstre og forviklinger, som er i spil.‍

Min erfaring med metoden er, at mine klienter med angst tager et hurtigere skridt fremad, fordi metoden gør, at vi hurtigere finder ind til, hvad der er den primære årsag til de uhensigtsmæssige angstreaktioner.